Meer Muziek in de klas

Meer Muziek in de klas

Muziekuitvoering ‘Méér Muziek in de Klas’ in het Kulturhus Oene

 

Er was op 17 maart een daverende muziekuitvoering van Méér Muziek in de Klas in het Kulthurhus in Oene. De samenwerking tussen muziekvereniging Vriendschap en de beide scholen: School met de Bijbel en Daltonschool De Bongerd, heeft een prachtige muzikale avond opgeleverd.

 

Het programma Méér Muziek in de Klas is namelijk in volle gang. De beide scholen hebben de eer gehad om met de eerste projectronde op de Noord Veluwe mee te kunnen doen! Wekenlang is er op de beide scholen geoefend onder leiding van muziekdocente Wietske Tilma van Vriendschap. De scholen hebben de mogelijkheid voor een gezamenlijk muzikaal optreden met beide handen aangegrepen.

Muziek maken is namelijk niet alleen heel leuk, het zorgt ook voor een creatieve uitdaging, ontspanning en verbondenheid. Het geeft kinderen zelfvertrouwen en laat ze hun talenten ontdekken. En talenten, dié hebben we gezien.

 

Er was een heel afwisselend programma waarbij is gezongen, gespeeld op diverse instrumenten met behulp van het digibord. Er kwamen klassieke nummers voorbij en moderne. De kinderen van groep 1 tot en met groep 8 speelden in verschillende samenstellingen en op verschillende instrumenten. Vanwege subsidie en sponsoring was het mogelijk om alle leerlingen van de midden- en bovenbouw van een eigen blaasinstrument te voorzien. Het was een bijzondere belevenis om op deze manier met je muzikaliteit in aanraking te komen. Het thema was ‘Oene goes classical’.

Voor een volle zaal publiek hebben de kinderen hun kunsten vertoond. Dat alles onder begeleiding van het Gelders Jeugdorkest, dat ondersteund werd door een heuse dirigent.

 

Voor zowel de beide scholen, als ouders en kinderen was het weer een eerste grootse evenement na alle coronamaatregelen. De vrijwilligers van het Kulturhus hebben een mooie bijdrage geleverd door de zaal in te richten met stoelen en de muziekinstallatie en belichting te organiseren. Voor de kinderen was het zo een échte muziekuitvoering.

 

Na afloop van de avond was er een daverend applaus. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten die volop hebben bijgedragen aan het oefenen in de klas en bij de begeleiding van de uitvoering. Alle betrokken zijn nog eens extra in het zonnetje gezet voor de fantastische avond door Renske Spijker van het CultuurPlein Noord-Veluwe. Door de beide scholen is de wens uitgesproken om een bij een volgend project van Méér Muziek in de Klas nog een keer mee te doen!

Previous Article Schoolpost
Next Article Koningsspelen