Thematisch werken

Thematisch werken

Met het thema GiGaGroen hebben we een aftrap gemaakt met het thematisch werken door de school heen.

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs zijn we het vorige schooljaar al intensief bezig geweest kritisch te kijken naar ons onderwijsaanbod. Met name op het gebied van Begrijpend Lezen. Tijdens de lockdown is duidelijk geworden dat lezen vooral zinvol is voor kinderen als er betekenisvol inhoud aan gegeven wordt.

Met andere woorden: leren lezen is één, snappen wat je leest en hier kritisch op zijn is weer iets anders. Door het lezen, schrijven, luisteren en spreken met elkaar én met de zaakvakken (natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis) te verbinden wordt lezen betekenisvol. We bieden op deze wijze een rijk taalaanbod.

Om te leren is het daarom van belang dat een tekst betekenis krijgt. Betekenis krijgt iets als je er met alle zintuigen mee in aanraking komt. Niet alleen lezen over ‘de aardbei’, maar ook een bezoek aan een pluktuin, het maken van jam en het ook proeven ervan, nadenken over de cyclus van het groeien van het fruit, nieuwsgierig worden naar andere fruitsoorten, je perenboom thuis koppelen aan het onderwijsaanbod, de peer met de appel vergelijken, erover praten, tekenen en schrijven: Dàt zijn de zaken die maken dat je leert begrijpen en onthouden.

En wat hebben de groepen gedaan met het thema Gi-Ga-Groen?

Boswachters?? Die zijn te vinden in groep 1-2. Vragen die te maken hebben met ‘lekker eten uit de natuur’ is het onderwerp voor de kinderen in groep 3-4.
De kinderen in groep 5-6 weten aan het eind van het thema heel veel over bomen en het bos en in groep 7-8 gaat de interesse uit naar Gi-Ga-Groene duurzaamheid.  

Kijk voor een impressie naar de foto's!

Previous Article Oud papier actie
Next Article Onthulling logo