Ons onderwijs

Daltonschool De Bongerd is een heerlijke school midden in het dorp Oene, gehuisvest in het Kulthurhus.

Werken met plezier en samen groeien staat in alles wat wij doen voorop. Essentieel daarbij is kwaliteit: we willen het beste uit de kinderen én onszelf halen voor het zo best mogelijke onderwijs.

Werken, spelen en leven in een omgeving waar je jezelf kunt en mag zijn; dat vinden we belangrijk op De Bongerd. We vinden een positief en veilig klimaat met wederzijds respect heel belangrijk. Een duidelijke structuur, goede afspraken, regelmaat en transparante feedback zijn hierbij de basisvoorwaarden.

Vanuit een goede relatie, waarbij kinderen zich serieus genomen voelen, wordt er naar elkaar geluisterd en wordt ingezet op samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Ieder kind heeft daarin zijn of haar eigen talenten. We stimuleren en dagen onze kinderen uit om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, via reflectiegesprekken leren ze dat ze trots kunnen zijn op hun werk en daardoor elke dag met plezier naar school gaan voor een nieuwe uitdaging.

Onderwijs op De Bongerd betekent dat kinderen zich binnen hun mogelijkheden op hun eigen niveau en eigen tempo kunnen ontwikkelen. Ze krijgen meer zeggenschap over hun eigen leren. Niet de methode staat centraal, maar de ontwikkeling van de leerling. Met de komst van het digitale tijdperk is hierin veel mogelijk. We zoeken altijd naar de balans van handelingsgericht en digitaal (thematisch) leren. Leerlingen en leerkrachten ontdekken en ondervinden samen de beste manier van leren leren. Dalton staat vooral voor samenwerkend leren. Kinderen die elkaar ondersteunen in hun leer- en denkproces leren heel veel van elkaar.
 

Ons motto is daarom niet voor niets: ‘Samen groeien!


Wij willen kinderen voorbereiden op hun plek in de maatschappij door ons onderwijs te richten op de ontwikkeling van taal- reken- en studievaardigheden. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele, creatieve en culturele ontwikkeling van kinderen.

Daarbij hebben we hoge verwachtingen van kinderen. Wij halen eruit wat erin zit. Dit doen wij door ambitieuze, maar wel realistische doelen te stellen. De basisvaardigheden van rekenen en taal vinden wij erg belangrijk, daarnaast is er extra aandacht voor Engels vanaf groep 1, kunst, cultuur, natuur en leesplezier. En wat we daarbij belangrijk vinden: kinderen leren kritisch kijken naar hun eigen gemaakte werk. Wat ging goed? Wat pak ik de volgende keer anders aan? Welke hulp heb ik daarbij nodig? Kinderen nemen op deze wijze gaandeweg hun schoolloopbaan steeds meer de regie over hun eigen leerproces.

De kinderen die extra ondersteuning nodig hebben maar ook de kinderen die meer uitdaging nodig hebben kunnen hierdoor naar een reguliere basisschool blijven gaan. Zo hebben ze de beste kansen op de juiste vervolgopleiding en kunnen ze meedoen in de samenleving. Aan een goede basis werken is voor ons daarom essentieel.

Op deze manier verlaat ieder kind De Bongerd met een rugzak aan ervaringen, kennis en vaardigheden. Zij passen zich door onze werkwijze makkelijk aan in het vervolgonderwijs en stromen zij uit op een voor hen passend en uitdagend niveau. Zij zijn voorbereid op deelname aan de huidige én toekomstige maatschappij.

Sociale media

Volg ons voor ons laatste nieuws ook op Facebook en Instagram
 Instagram views kopen? | Veilig & snel bij Followersnet!