zaterdag, 22 oktober 2016

Welkom

Welkom op de website van de Bongerd. Op deze pagina kunt u informatie vinden over onze school, foto’s van activiteiten terugkijken óf uw kind opgeven als leerling. Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze site.

Tot ziens op de Bongerd!

Dorpsstraat 16 8167 NL Oene
E-mail: debongerd@stichtingproo.nl
www.debongerdoene.nl
Tel: 0578-641289 


De leerlingenraad

De leerlingenraad van Daltonschool de Bongerd bestaat uit zeven leerlingen. Deze leerlingen denken samen met de directie van de school na over verbeteringen. Hoe zorgen we dat iedereen met plezier leert en het fijn heeft op school? Leerlingen met een goed idee kunnen zich melden bij de leerlingenraad. De kinderen van de leerlingenraad adviseren over de inhoud van de koningsspelen, de juffendag, de schoolreis en allerlei andere zaken die gedurende het schooljaar aan de orde komen. Bovendien verzorgen ze een bladzijde in de schoolkrant.

 

DALTONONDERWIJS
Er is een poster gemaakt waarop wij laten zien hoe daltononderwijs werkt op onze school.Kijken? Klik op het onderstaande plaatje.


TROTS ZIJN OP
Kinderen zijn trots op datgene wat ze gelukt is. Hieronder een foto van een bouwwerk van Berend dat op de "Hier ben ik trots op"tafel staat.


BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

     


In samenwerking met de echte bibliotheek heeft basisschool de Bongerd een grote hoeveelheid boeken in de school staan. Het zijn prachtige boeken die kinderen graag lezen. Elke school weet dat leerlingen veel moeten lezen. Zij vergroten daarmee hun woordenschat, hun inlevingsvermogen en hun kennis. Zij leren vlot lezen en teksten begrijpen. Om dit te realiseren moet er gelezen worden. Het hebben van een uitgebreide boekenkast in school helpt de leerlingen om met plezier hun leesvaardigheid te verbeteren en misschien helpt het leerlingen ook om thuis te gaan lezen en de echte bibliotheek te bezoeken.

TABLETS

Basisschool de Bongerd is in het gelukkige bezit van een flinke hoeveelheid tablets. De kinderen kunnen de tablets gebruiken om te oefenen met hun eigen vaardigheden op het gebied van rekenen, taal en lezen. Dit heeft vele voordelen. De kinderen kunnen precies datgene oefenen waar zijzelf nog oefening nodig hebben. Het maakt het lesprogramma ook afwisselend. Kinderen oefenen alleen, samen, met juf of met de computer. Zij hebben daarin ook zelf keuze en dat vinden ze fijn. De leerkracht legt uit, begeleidt en let op dat alle leerlingen leren.Mededelingen:

DALTONSCHOOL DE BONGERD WENST LEERLINGEN, LEERKRACHTEN, OUDERS EN ANDERE BELANGSTELLENDEN EEN FIJNE HERFSTVAKANTIE.

Nieuw:

Belangrijke data:

15/10 Start Herfstvakantie
19/10 Schoolvoetbaltoernooi
 20/10 Koefeest
 24/10 Hoofdluiscontrole
 25/10 Excursie ijsboerderij
 31/10 Start Week v.d. Techniek
 3/11 Gastles van de tandarts
 16/11 Algemene ouderavond
 17/11 Lopathon

Nieuwsbrieven

Schoolpost Daltonschool de Bongerd oktober 2016 

 ***********************************

Visitatieverslag Dalton 2012.pdf 
*********************************************************************** 

 

Stichting Leergeld laat alle kinderen meedoen!

Meedoen met sport, een schoolexcursie of kunstzinnige vorming is voor veel kinderen niet vanzelfsprekend.
Daarom geeft Stichting Leergeld hen praktische hulp om mee te doen.
Dat is goed voor het kind en goed voor de samenleving.
Copyright 2010 De Bongerd