Ruimte voor

elk kind

Werkwijze groep 1&2

Nog even zwaait Isabel naar papa en mama. De eerste dag in groep 1. Een spannende dag. Een beetje onzeker geeft Isabel de juf een hand en lopen ze samen naar haar stoeltje. Isabel wordt maatje met Lars. Lars zit al langer in groep 1 en wijst Isabel de weg. Na het kringgesprek krijgen ze werken en spelen. De kinderen leren nieuwe woorden, gaan spelenderwijs rekenen en zingen een Engels liedje. Na een bemoedigend knikje van de juf zingt Isabel uit volle borst mee. Om 12.00 uur komt haar moeder haar ophalen. Het was leuk! Morgen weer!

Kom kijken!

Sta je voor het moment dat je een school moet kiezen voor je kind(eren)? Kom dan zeker kijken op De Bongerd! We geven graag een rondleiding door de school en willen al je vragen beantwoorden.
Wanneer je overgaat tot aanmelding volgen de stappen  'intakegesprek - inschrijven - wennen'. Na de periode van het wennen start het dan écht!

Hoe wij werken in groep 1 en 2

In groep 1-2 werken we thematisch aan het onderwijs. We zoeken naar thema’s die aansluiten bij de beleving en ontwikkeling van ieder kind. We kunnen ons aanbod op deze manier goed aanpassen op het ontwikkelingsniveau van onze kinderen. Met het leerlingvolgsysteem BOSOS houden we door middel van observatie en registratie goed in de gaten wat nodig is om de kinderen tot leren te laten komen.

Binnen elk thema is een vast patroon van werken met taal- en rekenactiviteiten, spelen in huis- en bouwhoek en constructiemateriaal. Tevens besteden we binnen het thema veel aandacht aan de creatieve vorming, motorische ontwikkeling, muziek en dans. Wat wij ook heel belangrijk vinden: Engels wordt al vanaf groep 1 aangeboden en spelenderwijs vergroten de kinderen hun woordenschat. Daarnaast werken de kinderen vanaf groep 1 al met de computer of Ipad, zodat ze digitaal vaardig worden. 

Samen één groep!

De groepen 1 en 2 hebben regelmatig samen les met groep 3. Muziek, dans, buiten spelen en gym doen ze onder andere samen. Een van de Daltonpijlers is 'samenwerking'. Als leerlingen met elkaar samenwerken en samen spelen leren ze naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Ze ontwikkelen sociale vaardigheden en leren reflecteren op de manier waarop ze zelf leren. 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook en Instagram
 Instagram views kopen? | Veilig & snel bij Followersnet!