Ruimte

voor

elk kind

Team

De kinderen van groep 1,2(3) hebben Anjo van Vemde als juf.
 Marjolijn te Pas geeft op maandag en dinsdag les in groep (3) 4 en 5 en op vrijdag aan groep 1-2(3).

 

Attie Kozijn-Brummel is de juf van groep (3) 4 en 5 op woensdag, donderdag en vrijdag.

 

Tessa Leusink is de juf van groep 6-7 op maandag, dinsdag en woensdag.

 

Wouter van Spanje is dit jaar onze meester in groep 6-7. Hij is een werkplek opleidingsstudent en rondt met deze stage zijn studie af.

 

Berna Kasteel-Leurink geeft les aan groep 8

 

Daan van Es geeft les aan de leerlingen van groep 8.

 

Onze ICT steun en toeverlaat Halil Dogan.

 

Gerie van Tongeren is vrijwilligster op onze school en helpt leerlingen met automatiseren, lezen en ICT.

 

Janny Schotgerrits helpt als vrijwilliger op De Bongerd bij het extra inoefenen van bijvoorbeeld lezen,rekenen en spelling. Ook is ze met groepjes aan de slag met Techniek.

 

Lisette Orij loopt eerst stage in groep 1-2(3) en gaat daarna in groep 8 stage lopen.
 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.