Ruimte voor

elk kind

Dalton in de groepen

Dalton op De Bongerd is toekomstbewust

Helen Parkhurst is de grondlegster van de Daltonwerkwijze. Zij zei: ‘Hoe meer de leerkracht de leerling vol propt met kennis, hoe minder de leerling geneigd zal zijn dit op te pakken door eigen inspanning’. Daar kunnen wij ons goed in vinden. Op De Bongerd wordt er daarom gewerkt vanuit de  Dalton kernwaarden:

  • Samenwerking

  • Vrijheid en verantwoordelijkheid

  • Effectiviteit

  • Zelfstandigheid

  • Reflectie

Samenwerken

Op onze school hebben wij combinatiegroepen die naast en met elkaar leren. Alles draait daarbij om wederzijds respect en vertrouwen. Kinderen die samenwerken vullen elkaar aan, stimuleren elkaar en proberen oplossingsgericht antwoorden te vinden. Het uitgangspunt is dat gekeken wordt naar wat je al kunt. In de klas wordt gewerkt met coöperatieve werkvormen en kinderen zitten in tafelgroepen van 2 of meer. Op deze manier wordt ook gewerkt aan sociale vaardigheden en met elkaar communiceren.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Vrijheid betekent niet dat je kunt doen en laten wat je wilt…. Vrijheid is nodig om eigen keuzes te kunnen maken en binnen de gemaakte afspraken taakwerk zelf in te richten. Door het maken van eigen keuzes kunnen onze kinderen een actieve leerhouding ontwikkelen. Kleuters hebben andere vrijheden dan leerlingen uit de bovenbouw. Leerlingen uit de bovenbouw hebben andere verantwoordelijkheden dan de kinderen van de onderbouw. Doordat wij onze kinderen de ruimte bieden om te leren en te ontdekken en ze daarbij bewustmaken van de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert, is er een doorgaande leerlijn binnen de school. Het eindresultaat van het werken is belangrijk, maar de weg er naar toe nog veel meer!

Effectiviteit

Wanneer de kinderen werken aan de taken waar zij zich zelf verantwoordelijk voor voelen, is het onderwijs veel effectiever dan wanneer je stil zit en de leerkracht aanhoort. Daarom zorgen wij voor afwisseling op een dag, zodat de kinderen gemotiveerd blijven en er effectieve lessen gegeven kunnen worden. Zo wordt er afwisselend gewerkt met de leerkracht, samen of alleen. Er wordt gewerkt in werkboeken en op tablets en laptops. Ook is er afwisseling in bewegend leren en werk waarbij je stilte en focus nodig hebt.

Zelfstandigheid
De taken die onze kinderen maken zijn afgestemd op de individuele mogelijkheden van ieder kind. Wanneer kinderen succeservaringen opdoen en zich veilig voelen, leren ze meer. Onze leerkrachten kijken écht naar wat er nodig is. Zo krijgen kinderen de ruimte om de volgorde van de verwerking van de leerstof te bepalen, maar ook of er samenwerkend geleerd kan worden en op welke dag het dan zinvol is. De leerkracht bemoedigt, benoemt wat goed gaat, ondersteunt bij het stellen van grenzen in de hoeveelheid leerstof, is kritisch waar nodig en zorgt voor een prettig werkklimaat.

Reflectie

Wekelijks zijn er reflectiemomenten, waarbij de kinderen nadenken over het eigen gedrag en hun eigen werk. In onze school werken we met zogenaamde ‘ik-doelen’. De leerkracht evalueert en reflecteert samen met de kinderen of de vooraf gestelde doelen gehaald zijn. Wanneer dat gelukt is kan er een feestje worden gevierd, wanneer het voorgenomen doel niet is bereikt wordt bepaald wat de volgende keer anders kan om het toch te laten lukken. De vaardigheden die onze kinderen hierbij leren zijn terug te vinden in het rapport en portfolio.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook en Instagram
 Instagram views kopen? | Veilig & snel bij Followersnet!