Ruimte voor

elk kind

Dalton in de groepen

 

Dalton op de Bongerd is toekomstbewust.

Helen Parkhurst is de grondlegster van de Daltonwerkwijze. Zij zei: ‘Hoe meer de leerkracht de leerling vol propt met kennis, hoe minder de leerling geneigd zal zijn dit op te pakken door eigen inspanning’.

Op onze school hebben wij combinatiegroepen die naast en met elkaar leren.

Alles draait om wederzijds respect en vertrouwen.

Een leerling moet zich veilig voelen. De leerkracht is een leerkracht die uitgaat van wat de leerling al kan. Met de leerling kijken we naar hoe nu verder. Bemoediging speelt een grote rol in de wekelijkse reflectiemomenten met de hele klas en de maandelijkse gesprekken met iedere leerling. Als je je prettig voelt leer je meer.

daltonposter

Kinderen krijgen de verantwoordelijkheid om, binnen afgesproken kaders, doelgericht en effectief te werken.

Het eindresultaat is niet het belangrijkste, het gaat om de weg er naar toe.

Samenwerkend leren en ook het groepsproces geeft kinderen meer leerervaringen op het gebied van probleemoplossing en het kind leert beter communiceren. Samen weet je meer.

Wij zijn een school waar samenwerkend leren een aangeleerd proces is, dit doen wij met behulp van de ik-doelen die wij hebben vertaald in Daltonvaardigheden (Deze hangen bij de ingang). Deze vaardigheden zijn terug te vinden in het rapport van het kind.

De reflectiegesprekken met het kind geven meer eigenaarschap, zo kan het kind meer gepersonaliseerd leren. Het kind heeft zelf de wil om te leren, is gemotiveerd.

De 21 -eeuwse vaadigheden, zoals mediawijsheid sluiten prima aan bij de Daltonwerkwijze.

Afwisseling op een dag maakt dat de kinderen gemotiveerd blijven. Zo werken ze afwisselend met de leerkracht, alleen of samen. We werken in werkboeken en op tablets. Creatieve vorming, beweging, muziek en techniek staan op ons rooster.

Regelmatig hebben wij gastdocenten in de school om onze wereld te vergroten.

In het dorp doen we vaak mee aan activiteiten, zoals voetbaltoernooien, herdenkingen, voorleeswedstrijden, bezoeken voorstellingen, debatteren, techniekweken, roefeldagen.

In ons Daltonbeleidsplan kunt u meer over onze visie en plannen lezen. In ons Daltonhandboek kunt u lezen over de dagelijkse praktijk. Beide vindt u onder het kopje informatie, bij documenten.

Zoals op onze facebookpagina staat: Onze kinderen leren met hoofd, hart en handen.

De Bongerd: ‘Steeds een stapje verder’

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

Deze school is onderdeel van
Stichting Proo

 

Het College van Bestuur is ondergebracht bij

Wij zijn een
Daltonschool

Wij zijn een
Inspiriumschool