Ruimte

voor

elk kind

Godsdienst

 

 

Daltonschool de Bongerd is een openbare basisschool. In de lessen protestants godsdienstig vormingsonderwijs willen we het kind in aanraking brengen met de christelijke traditie. Wij besteden echter wel aandacht aan godsdienst. De kinderen luisteren tijdens de godsdienstles naar bijbelverhalen en knutselen, tekenen, praten over de inhoud van de verhalen.Het godsdienstonderwijs wil kinderen helpen om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen en om vertrouwd te raken met de bijbelse verhalentraditie. Tevens leren de kinderen om respect te hebben  voor andere geloven. Het bijwonen van de godsdienstlessen is niet verplicht.


School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.