Ruimte

voor

elk kind

Godsdienst

Openbaar onderwijs

Daltonschool de Bongerd is een openbare basisschool. Dat betekent dat wij toegankelijk zijn voor alle kinderen, zonder onderscheid te maken tussen levensbeschouwelijke overtuiging, godsdienstige overtuiging en culturele achtergrond.

Op De Bongerd worden lessen GVO en HVO aangeboden met de bedoeling om kinderen op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. Kinderen leren op deze manier omgaan met verschillende achtergronden en leren ze de wereld beter te begrijpen. Wij vinden dat kinderen op deze wijze leren om rekening te houden met de waarden en behoeften van anderen, waarbij zij ook zichzelf beter leren kennen. Ze leren om oog te hebben voor wat geloof voor mensen kan betekenen en om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij. Op deze manier is de school een plek waar we samen leren, werken, leven, genieten en elkaar respecteren.

GVO (Godsdienstig Vormings Onderwijs)

Het GVO wil kinderen laten ervaren wat het geloof in God kan betekenen voor mensen van toen en mensen van nu. De kinderen luisteren tijdens de lessen naar bijbelse verhalen en gaan op ontdekkingsreis naar de betekenis. Wat heeft het verhaal ons te vertellen? Zijn er overeenkomsten met situaties in de klas, thuis of wat je ziet op het jeugdjournaal? Er wordt onder andere ook verteld wat het verhaal is achter de feestdagen, symbolen en rituelen in het christelijk geloof.

Bij GVO kunnen kinderen op verhaal komen. Er is tijd en ruimte voor gesprekken over persoonlijke ervaringen. Dat kan gaan over ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte of verlies of veranderingen in de thuissituatie. Maar ook over de omgang met andere leerlingen. Hoe reageer je op onbegrip, ruzie en pestgedrag?

HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs)

Het HVO wil kinderen laten ervaren dat er altijd keuzes gemaakt kunnen worden in het leven en dat zij daarbij ook kunnen leren verantwoordelijkheid te nemen. Het zelf leren ontdekken en ontwikkelen staat centraal, vandaar dat het vorming genoemd wordt. Het HVO kent de volgende 2 hoofddoelen:

  • Sociale levenskunst: kinderen leren omgaan met zichzelf (emoties, waarden, zorgen) en met hun medemens (familie, vriendjes, klasgenoten)

  • Sociaal en ecologisch burgerschap: kinderen leren omgaan met het grotere geheel van de samenleving en de (natuurlijke) wereld om zich heen

In de lessen staat de dialoog centraal, er zijn nu eenmaal dingen in het leven die je niet zomaar kunt leren, maar waar je soms wel moet kiezen. De docent stelt daarom vooral prikkelende en kritische vragen die kinderen stimuleren zelf na te gaan denken over verschillende onderwerpen. Ze worden daarbij aangemoedigd om met elkaar te delen wat ze denken, voelen, willen en doen. Vaak gebeurt dit door middel van creatieve opdrachtjes en spel.

Het bijwonen van de lessen GVO en HVO is niet verplicht.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.