Alles

op een

rijtje

Maak

kennis met

onze school

Vraag en antwoord

Hier staan antwoorden op veelgestelde vragen, over bijvoorbeeld trakteren, gymastiek, ziekmelden, het maken van een afspraak met de leerkracht, intern begeleider of schoolleiding of over schoolactiviteiten.

Algemene vragen

Vragen over bewegingsonderwijs

Vragen van nieuwe ouders

Vragen over contact met school

Algemene vragen

Wat zijn jullie schooltijden?
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 tot 14:30 uur. (Vrijdagmiddag is groep 1 tot en met 4 vrij om 12.00 uur). Op woensdag van 8:30 tot 12:15 uur.

Wat kan mijn kind meenemen voor de pauze?
Wij verzoeken ouders een gezonde pauzehap mee te geven naar school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fruit en snoepgroente. Tussen de middag eten de kinderen bij voorkeur brood en een gezonde snack. Uiteraard hoort hier ook iets te drinken bij. Kies voor iets waar weinig suiker in zit. Koolzuurhoudende frisdranken zijn verboden.

Kan mijn kind tussen de middag overblijven op school?
Op de lange dagen werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school blijven tijdens de lunch. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Mijn kind is jarig, wat is het traktatiebeleid?
Wanneer een kind in de klas zijn verjaardag viert, gebeurt dit doorgaans in de ochtend. Kinderen mogen in de klas trakteren, we vinden het belangrijk dat dit een gezonde traktatie is. Kijk voor tips bijvoorbeeld op www.gezondtrakteren.nl

Mijn kind is ziek, waar kan ik hem afmelden?
Ziekmeldingen kunnen worden doorgegeven op het telefoonnummer van school: 0578 – 64 12 89. Het is mogelijk om te bellen vanaf 8:00 uur. De periode voor schooltijd is altijd erg druk, als er niemand opneemt, probeer het gerust na 8:30 uur nogmaals. 
Afmelden kan ook via Parro, hiervoor kan een Parrogesprek gestart worden met de leerkracht van de groep. We hebben de afspraak dat de leerkracht om 08.45 uur ouders belt, als kinderen afwezig zijn zonder afmelding. 

Is er toezicht op het schoolplein?
Vanaf 8:20 kunnen de kinderen naar binnen. In de pauze gaan leerkrachten met de kinderen mee naar buiten. Met regelmaat spelen er na schooltijd ook kinderen op het plein. Leerkrachten houden dan geen toezicht. De BSO maakt ook met regelmaat gebruik van het plein na schooltijd, zij houden alleen toezicht op kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang.

Wat zijn de kosten van de vrijwillige ouderbijdrage?
De ouderraad beheert het geld van de vrijwillige ouderbijdrage. De kosten zijn € 39,-- per kind per schooljaar. De voorkeur gaat uit naar het afgeven van een machtiging, maar ook kan de bijdrage gestort worden op de bankrekening van de ouderraad. Daarvan wordt u na plaatsing op de hoogte gebracht. 

Vragen over bewegingsonderwijs

Heeft mijn kind gymspullen nodig?
Ja, uw kind heeft gymspullen nodig. Dit is belangrijk in verband met hygiëne. Een korte broek met een t-shirt of een gympak is geschikt. 
Gymschoenen zijn ook belangrijk. Kinderen mogen niet op sokken gymmen in verband met veiligheid. Blote voeten zijn niet wenselijk in verband met hygiëne. Kinderen lopen makkelijk wratjes op.

Waar worden gymlessen gegeven?
Gymlessen worden gegeven in de sporthal van het Kulturhus.
Is er een vakleerkracht?
De gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs, of door een groepsleerkracht met een gymbevoegdheid. 

Wordt er vanuit school schoolzwemmen verzorgd?
Het schoolzwemmen voor de kinderen van groep 4, 5 en 6 wordt gehouden in sportcentrum De Koekoek te Vaassen. De kinderen gaan met een bus naar het zwembad. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 33,60.

Vragen van nieuwe ouders

Vanaf wanneer kan ik mijn kind aanmelden?
U kunt uw kind officieel aanmelden wanneer hij of zij drie jaar oud is. Eerder aanmelden kan, we spreken dan formeel van een vooraanmelding

Vanaf wanneer mag mijn kind naar school?
Kinderen mogen officieel vanaf hun vierde verjaardag naar school.

Mag mijn kind eerst komen wennen op school?
In aanloop naar het starten op school, mogen kinderen komen wennen. Afspraken hiervoor worden gemaakt met de leerkracht van de groep waar het kind geplaatst wordt.

Mijn kind heeft een specifieke zorg- of onderwijsbehoefte, kan de school hier aan voldoen?
Als jullie kind een specifieke zorg- of onderwijsbehoefte heeft, geef dit aan bij de schoolleiding wanneer er een afspraak gemaakt wordt. 

Ik zoek een school voor mijn kind vanwege een verhuizing naar Oene. Hoe weet ik of er plek is?
Maak een afspraak met de schoolleiding. Wanneer er sprake is van zij-instroom kijken we niet alleen naar het leerlingaantal in een groep, maar ook naar de zorgbehoefte.

Mijn kind gaat naar een school in de buurt maar we willen overstappen. Kan dat?
Maak een afspraak met de schoolleiding, uiteraard nadat u gesproken heeft met de schoolleiding van de huidige school.

Vragen over contact met school

Ik wil weten hoe het met mijn kind gaat in de klas, kan ik een afspraak maken met de leerkracht?
We organiseren vaste gespreksmomenten waarop ouders en leerkrachten in gesprek gaan. Een goede samenwerking vinden we echter zeer belangrijk. Kom daarom gerust langs als u een extra afspraak wilt maken.

Ik wil de leerkracht voor schooltijd iets belangrijks vertellen over mijn kind. Kan dat?
We merken dat ouders soms voor schooltijd belangrijke informatie willen delen met de leerkracht. De periode voor schooltijd is soms erg druk, waardoor het er niet van komt. Wilt u iets belangrijks doorgeven aan de leerkracht, dan vinden we het fijn als u om 8:00 uur even belt. 
Een afspraak maken voor na schooltijd is uiteraard ook mogelijk.

Ik wil graag in gesprek met de intern begeleider of directeur. Is dit mogelijk?
Dit is mogelijk. Geef dit aan bij de leerkracht of stuur een e-mail naar de directeur (a.huitema@stichtingproo.nl) of intern begeleider (ib.debongerd@stichtingproo.nl)

Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht?
Er is een uitgebreide klachtenregeling waar u gebruik van kunt maken. Deze staat uitvoerig beschreven in de schoolgids.

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook en Instagram
 Instagram views kopen? | Veilig & snel bij Followersnet!