Alles

op een

rijtje

Maak

kennis met

onze school

Ouderraad

De ouderraad is statutair een oudervereniging met een bestuur dat bestaat uit zes ouders, die geregeld bij elkaar komen om de organisatie van evenementen, excursies, acties enzovoort te bespreken en af te stemmen met de leerkrachten. 
Jaarlijks terugkerende activiteiten van de ouderraad zijn: organisatie van de toneelavond, het schoolvoetbaltoernooi tijdens het Koefeest, de eieractie, de avondvierdaagse, de schoolreis, de barbecue en het afscheid van groep 8. 
Alle ouders zijn automatisch lid van deze oudervereniging. Eén van de ouders is voorzitter van deze raad. Voor elke vergadering worden de leden op de hoogte gesteld van de agendapunten. De afspraken in de vergadering worden in notulen vastgelegd. Eén keer per jaar wordt er een jaarverslag uitgereikt aan alle ouders en aan het team.
Het bestuur van de ouderraad, welke statutair is vastgelegd als oudervereniging, bestaat uit:
Matthijs de Pater voorzitter
Marian Stegeman secretaris
Monique Berghorst
Natasja Peper
Jolanda Nieuwenhuis
Vacature


De ouderraad heeft ook als taak om de ouderbijdrage te innen en dit geld te beheren. Om de extra kosten van schoolreisjes, kerst en sinterklaasviering etc. te kunnen bekostigen, vraagt de ouderraad de ouders om een (vrijwillige) bijdrage van € 34,- per kind, per schooljaar. Als u de school nog niet gemachtigd heeft om uw bijdrage automatisch af te laten schrijven, verzoeken wij u dit bedrag in oktober over te schrijven op IBAN-nummer NL09 RABO 0348 254 725 t.n.v. Oudervereniging o.v.v. Ouderbijdrage en de naam van uw kind(eren).

Naast de ouderbijdrage heeft de school nog inkomsten uit acties als het oud papier, eieractie en donateurs.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.