Alles

op een

rijtje

Maak

kennis met

onze school

Medezeggenschap


Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten.Daarnaast heeft onze medezeggenschapsraad twee steunleden die meedenken, mee praten en meehelpen bij de schoolinhoudelijke onderwerpen die langskomen. Zij komen ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om zaken te bespreken,  Hierbij valt te denken aan formatie, inzet leerkrachten, vragen van ouders, contacten met het bestuur, schooltijden, vakanties ed. Voor deze vergadering wordt een agenda opgesteld en er wordt genotuleerd. De directeur woont  de vergadering bij en heeft een adviserende taak en treedt, indien nodig, op als vertegenwoordiger van het bestuur.


Leerlingenraad

De leerlingen hebben ook medezeggenschap. Zij kunnen via de leerlingenraad hun inspraak en ideeën kwijt.

De leerlingenraad van Daltonschool de Bongerd bestaat uit zeven leerlingen. Deze leerlingen denken samen met de directie van de school na over verbeteringen. Hoe zorgen we dat iedereen met plezier leert en het fijn heeft op school? Leerlingen met een goed idee kunnen zich melden bij de leerlingenraad. De kinderen van de leerlingenraad adviseren over de inhoud van de koningsspelen, het schoolfeest, de schoolreis en allerlei andere zaken die gedurende het schooljaar aan de orde komen. Bovendien verzorgen ze een bladzijde in de schoolkrant. 

Iedere groep ( 5 t/m 8) is vertegenwoordigd in de leerlingenraad. Leerlingen die zich verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad worden door de andere leerlingen van de groep verkozen. Leerlingen zitten maximaal 2 jaar in de leerlingenraad. Zo blijft kennis en ervaring in de raad en wordt het zorgvuldig overgedragen.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.