Alles

op een

rijtje

Maak

kennis met

onze school

Informatie

Op De Bongerd is een rustige, vriendelijke sfeer, waarin (spelend) leren centraal staat. De leerlingen weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht. Dit werkt rustgevend voor iedereen en zorgt daarnaast voor een soepele gang van zaken. 


banner_circle_blauw_hb2Is uw kind (vermoedelijk) hoogbegaafd? Het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid kan bijdragen aan de realisatie van passend onderwijs, bijvoorbeeld in de tweedaagse HB-groepen. In deze groepen komt talent tot bloei, in nauwe samenwerking met de reguliere basisscholen. Klik op de button ‘Expertisecentrum Hoogbegaafdheid’ voor meer informatie.

Schooltijden en vakanties

Zoek niet verder! Hier vind je alles wat je wilt weten over oa. de schooltijden, de studiedagen en de vakanties. Ook de jaarkalender met alle relevante data zie je hier... 


Ouders

Als u op de foto klikt vindt u de activiteiten die de Bongerd ontplooit. Misschien is er iets bij wat uw bijzondere interesse heeft?... 


Ouderraad

De ouderraad ondersteunt de leerkrachten bij het organiseren van diverse activiteiten

 

 

BSO en Peuterspeelzaal

tegel

De BSO is de hele week goed georga-niseerd op De Bongerd. Kinderen spelen op hetzelfde plein als tijdens schooltijd. BSO voelt dus heel vertrouwd! …

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven....