Alles

op een

rijtje

Maak

kennis met

onze school

BSO, peuterspeelzaal

TSO - De kinderen gaan van half negen tot kwart over drie naar school. Tussen de middag is er een pauze van 12 uur tot kwart over een. Heel veel kinderen blijven dan op school. Zij spelen en eten onder toezicht van de overblijfmoeders. De overblijf functioneert op een prettige manier en de kosten zijn gering. Kinderen betalen per overblijfbeurt. De leerkrachten springen bij als er onverhoopt toch een probleem zich aandient. Dit is zelden het geval. De overblijfmoeders vergaderen eens per jaar met de leerkrachten. Samen stellen ze vast welke afspraken ervoor zorgen dat de kinderen veilig en gezellig samen overblijven.

BSO - Na schooltijd is het mogelijk om met bemiddeling van de school een oppasmoeder/oma te vinden die de kinderen ophaalt en het ze gezellig maakt totdat de ouders uitgewerkt zijn. Momenteel zijn er meerdere mensen actief in de buitenschoolse opvang. Zij ontvangen veel lof voor hun leuke, informele manier van met kinderen omgaan. Coördinator voor de BSO zijn twee ouders van school; Daan van Es en Margaret van de Wetering. Contactgegevens zijn via school beschikbaar.

PSZ - De school is gehuisvest in het Kulturhus. De peuterspeelzaal heeft daar ook zijn plek. Samen ontplooien we activiteiten en helpen we elkaar.

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.